Bodegraven, 10 april 2021

 

Beste gemeenteleden en jongens en meisjes,

 

Hieronder staat de groepsindeling  van de kerkgangers van onze gemeente in Bodegraven vanaf 18 april t/m 13 juni.

 

We hopen van harte dat we al vóór 13 juni de groepen weer groter kunnen maken of er helemaal afscheid van kunnen nemen. In dit geval passen we de groepsindeling tussentijds aan.

 

U kunt in de onderstaande verdeling zien dat alle groepen evenveel keren aan de beurt komen (bijna, om niet op een halve zondag uit te komen) en het zo goed mogelijk verdeeld is.

Het kan zijn dat een groep start met 2 keer een dienst op de middag/avond, maar dat daarna dan weer een morgendienst in het verschiet zit. Om zo toekomstperspectief te bieden.

 

Onderling ruilen alleen als het echt nodig is en graag altijd met kennisgeving aan broeder W.J. Bij de Vaate regelen.  

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s A.A. van der Schans en G. C. Verhoeks en diaken W.J. Bij de Vaate

 

 

 

                           DATUM

 GROEP

                                      NAMEN

  zondag 18 april

  morgen

6

  fam. B.W. Timmerarends-de Jong  -  mevr. R. van Zwieten

  zondag 18 april

  middag/avond      

1

  fam. A. Aarnoudse-Lokerse  -  fam. N. Démoed-Tebrugge

  zondag 25 april

  morgen

-

  (doopdienst)

  zondag 25 april

  middag/avond

-

  (themadienst)

  zondag 2 mei

  morgen

2

  fam. N.G. van Dijk-Durieux  -  fam. W.A. Hamoen-Waleson

  zondag 2 mei

  middag/avond

3

  dhr. P.A. Harinck - dhr. G.C. van de Krol

  zondag 9 mei

  morgen

5

  fam. M.C. Qualm-van Driel  -  fam. J.C. Thierry-van Herk

  zondag 9 mei

  middag/avond

4

  fam. H. Kroneman-Imanse  -  fam. J.P. Proos-Snoep

  donderdag 13 mei

  morgen

2

  fam. N.G. van Dijk-Durieux  -  fam. W.A. Hamoen-Waleson

  zondag 16 mei

  morgen

6

  fam. B.W. Timmerarends-de Jong  -  mevr. R. van Zwieten

  zondag 16 mei

  middag/avond

1

  fam. A. Aarnoudse-Lokerse  -  fam. N. Démoed-Tebrugge

  zondag 23 mei

  morgen

3

  dhr. P.A. Harinck - dhr. G.C. van de Krol

  zondag 23 mei

  middag/avond

4

  fam. H. Kroneman-Imanse  -  fam. J.P. Proos-Snoep

  maandag 24 mei

  morgen

-

  (belijdenisdienst)

  zondag 30 mei

  morgen

5

  fam. M.C. Qualm-van Driel  -  fam. J.C. Thierry-van Herk

  zondag 30 mei

  middag/avond

6

  fam. B.W. Timmerarends-de Jong  -  mevr. R. van Zwieten

  zondag 6 juni

  morgen

1

  fam. A. Aarnoudse-Lokerse  -  fam. N. Démoed-Tebrugge

  zondag 6 juni

  middag/avond

2

  fam. N.G. van Dijk-Durieux  -  fam. W.A. Hamoen-Waleson

  zondag 13 juni

  morgen

4

  fam. H. Kroneman-Imanse  -  fam. J.P. Proos-Snoep

  zondag 13 juni

  middag/avond

3

  dhr. P.A. Harinck - dhr. G.C. van de Krol

Implemented by GJdeBruijn