Bodegraven, 10 februari 2021

 

Onderwerp: Nieuwe besluiten van de kerkenraad van de GG Bodegraven i.v.m. de coronasituatie per 10 februari 2021.

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

 

Nog steeds is de situatie in ons land (en daarbuiten) ernstig als gevolg van het coronavirus. Tegelijkertijd heeft de regering recent besloten dat vanaf 8 februari de basisschoolleerlingen weer naar school mogen. Naar aanleiding van deze versoepeling heeft de kerkenraad de zeer ingrijpende maatregel om het aantal kerkgangers tot 0 af te schalen, heroverwogen. De kerkenraad realiseert zich ook dat er gezinnen en individuele gemeenteleden zijn die het inmiddels als bijzonder moeilijk ervaren om thuis de kerkdiensten te volgen. Ook leeft er bij velen een diep verlangen de kerkdiensten (weliswaar met een erg kleine groep) weer te mogen meemaken. Dit zijn belangrijke inhoudelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit van de kerkenraad dat we hierna willen meedelen.  

 

Besluit ten aanzien van bezoeken kerkdiensten

Vanaf D.V. 14 februari 2021 kunnen weer 30 gemeenteleden (exclusief kinderen tot en met 12 jaar) de kerkdiensten bezoeken. Deze verruiming is vooral bedoeld om gemeenteleden/gezinnen voor wie het erg moeilijk is om thuis de diensten te volgen, de gelegenheid te geven om weer een kerkdienst te bezoeken. De betreffende gemeenteleden, maar ook anderen, kunnen zich bij broeder W.J. Bij de Vaate opgeven om een kerkdienst te bezoeken.

 

Mondkapjesbeleid

In aansluiting op het landelijk beleid vragen we van alle kerkgangers bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden.

Verder: De basisregel blijft: hebt u klachten, bent u verkouden of hebt u keel- of hoofdpijn? U kunt besmet zijn. Blijft u dan thuis!

 

Besluit ten aanzien van zondagsschool, -12 JV en Bijbelstudiegroep zondagsschoolverlaters

De -12 JV en de zondagsschool kunnen weer starten per D.V. zaterdag 13 februari respectievelijk zondag 14 februari 2021. Ook de Bijbelstudiegroep voor de zondagsschoolverlaters kan fysiek in de kerk bij elkaar komen. De kerkenraad benadrukt naar ouders en leidinggevenden dat alle bestaande regels strikt gehanteerd moeten worden. Als een kind verkouden is of griepachtige verschijnselen heeft mag het niet naar de zondagsschool, de -12 JV of de Bijbelstudiegroep komen. Ook als een gezinslid van het kind COVID-19 heeft, mag het kind niet naar de zondagsschool, de -12 JV of de Bijbelstudiegroep komen. De kerkenraad zal richting de leiding van de zondagsschool en de -12 JV aangeven dat de kinderen bij aankomst direct naar de zaal moeten gaan waar hun groep samenkomt, zodat de verschillende groepen niet met elkaar mengen. Met de leidinggevenden zullen ook nog andere regels worden besproken.

 

Besluit ten aanzien van catechisaties

Ten aanzien van de catechisaties heeft de kerkenraad op hoofdlijnen het volgende besloten:

- De groepen 1a / 1b / 2a / 2b (i.c. de jongste catechisanten) zullen vanaf D.V. 15 februari in de kerk / VR school fysiek catechese volgen. Ook hier benadrukt de kerkenraad de naleving van de regels, waaronder thuisblijven bij klachten en het houden van 1,5 meter onderlinge afstand tijdens de catechisatielessen. De jongeren zullen niet worden verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsing binnen het kerk-/schoolgebouw.

- De groepen 3 tot en met 9 zullen digitaal catechisatie volgen. De catecheten zorgen dat de catechisanten een uitnodiging ontvangen voor de digitale bijeenkomsten.

 

Gemeente, moge onze Drie-enige God ons bewaren en gezond houden, bemoedigen en troosten in tijden van ziekte, spanning en verdriet. ’Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen’.

 

Namens de kerkenraad,
de scriba’s A.A. van der Schans en G. C. Verhoeks

Implemented by GJdeBruijn