Bodegraven, 16 december 2020

 

Onderwerp: Maatregelen van de GG Bodegraven i.v.m. lockdown m.i.v. 15 december.

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

 

Velen van ons hebben de toespraak van minister-president Rutte op maandag 14 december gehoord. Nederland  verkeert vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. De belangrijkste maatregel is de oproep van de overheid om fysieke contacten te vermijden.

De ernst van de coronasituatie roept ons allen op om opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen. De kerkenraad heeft een aantal zeer ingrijpende maatregelen moeten nemen.

 

Ten aanzien van de kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad als volgt besloten:

- Alle fysieke bijeenkomsten en activiteiten in verenigingsverband (zondagsschoolbijeenkomsten, JV’s, catechisaties, repetities kinderkoor, Bijbelstudiegroepen, verenigingen, etc.) worden per direct tot en met 19 januari 2021 geannuleerd. 

- Het Kerstfeest van de zondagsschool gaat als fysieke bijeenkomst niet door. Onderdelen van het oorspronkelijke programma (bijvoorbeeld het Bijbelverhaal en de vrije vertelling) kunnen mogelijk via de livestream worden uitgezonden. 

- De huisbezoeken worden opgeschort tot en met 19 januari 2021.

- In de periode tot en met 19 januari 2021 kunnen alleen noodzakelijke pastorale bezoeken worden afgelegd.

 

Ten aanzien van de kerkdiensten heeft de kerkenraad als volgt besloten:

- Tot en met 19 januari 2021 zullen bij de kerkdiensten alleen de volgende personen aanwezig zijn: de predikant, een aantal kerkenraadsleden, de koster, de organist, de voorzanger en de cameraman.

- De bevestiging van ambtsdragers kan 3 januari 2021 niet doorgaan.

 

Het belang van de zondagse erediensten en alles wat te maken heeft met ons gemeentezijn kan nooit overschat worden. We zijn geráákt en verdrietig door deze diep ingrijpende maatregelen. ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’ ‘Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.’

 

Namens de kerkenraad,

de scriba’s G.C. Verhoeks en A.A. van der Schans

Implemented by GJdeBruijn