Bodegraven, 15 december 2020

 

Onderwerp: vragen naar aanleiding van toespraak minister-president.

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

 

Naar aanleiding van de toespraak van gisteren van de minister-president leven er veel vragen onder u en jullie over verenigingsactiviteiten, het kerkbezoek en andere kerkelijke activiteiten.  

Tijdens de toespraak hoorden we de hoofdlijnen. Vandaag krijgen we via het ministerie en andere kanalen een uitwerking van de maatregelen en wat die voor ons betekenen.

Vanavond vergadert het moderamen namens de  kerkenraad over wat de gevolgen voor ons precies zijn. Eén en ander moeten we nog verder uitwerken.

Morgen (woensdag) of donderdag ontvangt u/jullie via de website van ons een bericht over wat de maatregelen concreet voor u als gemeenteleden en voor de jongeren betekenen de komende periode.

 

Met hartelijke groet,

namens de kerkenraad,

A.A. van der Schans, scriba

Implemented by GJdeBruijn