Update indeling groepen kerkgangers vanaf zondag 2 augustus

Beste gemeenteleden,

Zoals aangekondigd beginnen we op zondag 2 augustus met een nieuwe indeling met vier groepen kerkgangers. Dit wordt via de website en de app gecommuniceerd. Sinds zondag 19 juli zingen we weer alle psalmen tijdens de kerkdiensten op een ingetogen wijze.

 

In het geval de komende weken een gemeentelid/gezin staat ingepland om de kerkdienst te bezoeken, maar hier geen gebruik van zal maken (bv. door afwezigheid i.v.m. vakantie) dan verzoekt de kerkenraad het betreffende gemeentelid/gezin om de beurt aan een ander gemeentelid/gezin door te geven. Meld u/jij zich in dit geval aan bij broeder W.J. Bij de Vaate.

Ontwikkelingen of omstandigheden rond het coronavirus die gevolgen hebben voor de kerkdiensten communiceren we via de afkondigingen, de website en de app.

 

Alfabetische berekening 1,5 meter kerk met max. 250 mensen vanaf zondagmorgen 2 augustus:

Let op: de groep die de ene keer 's morgens aan de beurt is, gaat de andere keer 's middags/'s avonds en andersom.

1. fam. A. Aarnoudse-Lokerse tot en met fam. J. Eigenraam-Meertens

2. fam. J. van Eijk-Muijt tot en met fam. J. Melse-Prins

3. de heer G.T. van Moolenbroek tot en met fam. J. van der Spek-Bras

4. mevr. J.D.T. Speksnijder tot en met fam. P.D. van Zwet-Paul                              

 

De bewoners van ‘De Akker’ en ‘De Rank’ mogen elke morgendienst naar de kerk komen.

 

Hieronder de indeling voor de komende weken:

 datum

 zondagmorgen

 zondagmiddag/avond

 2 augustus

 Groep 1

 Groep 2

 9 augustus

 Groep 3

 Groep 4

 16 augustus

 Groep 2

 Groep 1

 23 augustus

 Groep 4

 Groep 3

 30 augustus

 Groep 1

 Groep 2

 6 september

 Groep 3

 Groep 4

 13 september

 Groep 2

 Groep 1

 20 september

 Groep 4

 Groep 3

 

De kerkenraad, scriba A.A. van der Schans

              

 

 

Implemented by GJdeBruijn