Maandagmorgen 1 april

 

Tekst: Mattheüs 28: 11-15 11. En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. 12. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, 13. En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. 14. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. 15. En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

 

Thema: Een doorzichtig verhaal

1. De boodschap van de wachters

2. Het besluit van het Sanhedrin

3. Het bewijs van de opstanding

 

Liturgie:

Psalm 30: 2, 3

Lezen: Mattheüs 28: 11-15

Psalm 21: 1, 4 en 5

Psalm 120: 2

Psalm 98: 2

 

Implemented by GJdeBruijn