Informatie Kerkbibliotheek

Open op woensdagavond van 19.15 tot 20.30 uur.
Afwijking van genoemde dag en tijd wordt tijdig in 'De Schakel' en de bibliotheek zelf bekendgemaakt.

 

Uitleenregels
1. Wij hebben 2 typen lidmaatschap. Het Persoonlijke lidmaatschap en het Gezinslidmaatschap.
    Op de lidmaatschapspassen is dit aangegeven met de letter P of G. Elk gezin of elk persoonlijk lid krijgt een eigen lenerspas.
2. Een Persoonlijk lidmaatschap kost € 7,50 per seizoen, lopend van 1 september tot en met 31 augustus.
    Met een Persoonlijk lidmaatschap mag u maximaal 5 boeken per keer meenemen of thuis hebben.
3. Een Gezinslidmaatschap kost € 15,00 per seizoen, lopend van 1 september tot en met 31 augustus.
    Met een Gezinslidmaatschap mag u maximaal 20 boeken per keer meenemen of thuis hebben.
4. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij er voor 1 augustus wordt opgezegd. Opzegging bij voorkeur per mail: bibliotheek@ggbodegraven.nl.
5. De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
6. Boeken worden, op verzoek, maximaal 3x verlengd.
7. Levert u een boek te laat in dan bedraagt de boete daarvoor € 0,25 per week, met een maximum van € 2,50 per boek.
8. Mocht er thuis onverhoopt een boek beschadigd raken dan verzoeken wij u om dit bij het inleveren te melden.
    a. Bij onherstelbare schade zal er bij boeken tot en met 5 jaar een vergoeding gevraagd worden van € 10,00 per boek.
    b. Bij onherstelbare schade van boeken ouder dan 5 jaar wordt  er een vrijwillige bijdrage verlangd.
9. Mocht er thuis onverhoopt een boek kwijt raken dan wordt er door de bibliotheek een bijdrage gevraagd van € 10,00
    voor de vervanging van dit boek.
10. Het reserveren van boeken is niet mogelijk
11. Het zelf repareren van beschadigde boeken is niet toegestaan.
12. Het strepen of doorhalen van woorden in boeken is niet toegestaan.
13. Buiten de openingstijden kunnen geen boeken worden ingenomen, afgegeven of geruild.
14. Boeken mogen door lezers beslist niet worden uitgeleend aan derden.
15. Lezers die zich niet houden aan deze regels, kunnen door de commissie van lening worden uitgesloten.

 
Bibliotheekbezoek
1. Van de bezoekers van de bibliotheek wordt verwacht dat zij eventuele instructies van de bibliotheekmedewerkers opvolgen.
2. Klimmen in de kasten is niet toegestaan.
3. Bij binnenkomst dient u eerst de boeken in te laten nemen. Hiervoor gaat u in de rij staan tot u aan de beurt bent. Bij inname worden op basis van uw lidmaatschapsnummer de boeken ingenomen en eventuele boetes en abonnementsverlengingen met u afgewikkeld. Hierna kunt u boeken uit gaan zoeken om mee te nemen.
4. Bij vertrek laat u de boeken die u mee wilt nemen eerst registreren. Alle boeken die u meeneemt worden voorzien van een datumstempel.


De volgende soorten boeken kunt u lenen in de kerkbibliotheek:
• theologie
• boeken over ethische onderwerpen
• (kerk)geschiedenis
• boeken voor volwassen
• jeugdboeken
• kinderboeken
• prentenboeken

Het totaal omvat ongeveer 4.500 boeken. Wij hopen velen van u in de bibliotheek te mogen ontmoeten.

 

Contactpersoon bibliotheek:

De heer W.P. van Kempen, Burg. le Coultrestraat 5, tel. (0172) 61 35 55

U kunt ook mailen naar de bibliotheek via: bibliotheek@ggbodegraven.nl.

 

Voor de catalogus, klikt u hieronder:

CATALOGUS

Implemented by GJdeBruijn