Zendingswerk

Zendingscommissie

De zendingscommissie van onze gemeente  heeft dit jaar de volgende projecten uitgekozen voor financiële ondersteuning.  Dit kunnen we doen uit de opbrengst van het oud papier, uw giften en de collectes tijdens zang- en zendingsavonden.

Het zijn projecten in Ecuador met de volgende doelen:

 • Verzorgen evangelisatiebijeenkomsten.
  Op de zendingsposten in Ecuador zijn, naast de erediensten op zondag, met regelmaat bijeenkomsten die nog meer een evangeliserend karakter hebben. Op deze bijeenkomsten wordt vaak evangelisatiemateriaal uitgedeeld. Ook worden diverse bijeenkomsten besloten met een gezamenlijk moment waarbij iets wordt genuttigd.
 • Uitdeelkalenders (evangelisatiemateriaal).
  Rond de jaarwisseling ontvangen alle leden van de gemeenten in Ecuador een kalender met Bijbelteksten en mooie foto’s. Om nieuwe mensen te leren kennen, is deze kalender ook een heel geschikt evangelisatiemiddel. Na de eventuele eerste kennismaking en aandacht voor de kalender hangt het hele jaar een gedeelte van Gods Woord in vele huizen.
 • Muziekproject Portoviejo Zending1
  Onder andere in de gemeente Buenas Nuevas in Portoviejo wordt de samenzang begeleid door gemeenteleden. Om hen te helpen hun muzikale kwaliteiten en kennis te verbeteren, wordt hen een gitaarcursus aangeboden. Ook de muziekinstrumenten kosten geld.
 • Conferenties gemeente Portoviejo
  Ook in Portoviejo worden deze bezinnende bijeenkomsten georganiseerd, om de gemeente op een andere manier samen te laten komen en met elkaar na te denken over belangrijke thema’s.

Uw giften zijn welkom op het bankrekeningnummer  NL 71 RABO 0398 8331 92 t.n.v. zendingscommissie Ger.  Gem. Bodegraven

 

Uitgezonden leden
Vanuit onze gemeente zijn de volgende leden actief als zendingswerker:

Lennard en Hester Elenbaas
Lennard en Hester Elenbaas werken sinds 2012 namens de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG) in Ecuador. Zij wonen met vijf van hun zeven kinderen in de stad Portoviejo. Lennard is werkzaam als evangelist in de kleine gemeente die in Portoviejo is ontstaan.
Bekijk ook eens de website: https://www.zgg.nl/Zendingsvelden/Ecuador

Zending2

Corné en Marieke Noordhoek
Corné en Marieke Noordhoek zijn sinds 2014 werkzaam voor Mission Aviation Fellowship  (MAF) en zijn uitgezonden naar Papua New Guinea. De vluchten die Corné hier als piloot uitvoert zijn gericht op het dienen van de lokale gemeenten en medische evacuaties. Naast de zorg voor het  gezin, geeft Marieke hun kinderen les. De uitzending van familie Noordhoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZGG. 
Bekijk ook eens de website: www.maf.nl/noordhoek of de website van de thuisfront commissie www.tfcnoordhoek.nl.

Zending3Pim en Gerdien Marijs
Pim en Gerdine wonen met hun kinderen Hannah, Japshra en Jafeth tussen de Ethiopiërs. Zij werken daar, ondersteund door een aantal Ethiopische medewerkers, vanuit stichting Addis Alem. Addis Alem betekent Nieuwe Wereld. Het zicht daarop willen Pim en Gerdine Marijs de Ethiopiërs bieden uit kracht van het Evangelie door middel van verschillende activiteiten:

Een betere wereld…..

 • door het ondersteunen van groepen vrouwen in het verwerven van eigen inkomsten;
 • door het openstellen van een inloophuis, waar contacten worden gelegd met armen en zwervers, maar ook met mensen uit de buurt;
 • door het ondersteunen van schoolkinderen en het basisonderwijs;
 • met meer voedselzekerheid door agrarisch advies en training;
 • ·         en zicht op de nieuwe Wereld door het ondersteunen en toerusten van lokale kerken en het verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur.

Pim en Gerdine wonen in Dukem, een stad in de buurt van de hoofdstad. Dukem is berucht vanwege de prostitutie die er plaats vindt, met alle gevolgen van dien.

Voor hun werk zijn ze afhankelijk van uw steun. Op deze website ziet u een aantal van de actuele projecten, nieuwsberichten en kunt u het werk van familie Marijs volgen  www.addisalem.nl.

Zending4

Implemented by GJdeBruijn