Zondagmiddag 9 mei 

  

Tekst: Efeze 5: 14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten..

 

Thema: De roepstem van het Opstandingsevangelie

1. tot leven

2. tot vermaning

3. tot verlichting

 

Liturgie:

Psalm 119: 88

Psalm 95: 2

Lezen: Efeze 5: 1-21

Psalm 97: 7

Psalm 103: 5

Psalm 89: 7

Implemented by GJdeBruijn