Zondagmiddag 28 juni   

Tekst: Handelingen 4: 12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

 

Thema: Petrus en Johannes verantwoorden zich tegenover de Joodse raad

Petrus zegt drie dingen over Jezus:

1. Jezus is de Zaligmaker.

2. Jezus is de énige Zaligmaker 'De zaligheid is in géén ander', 'geen andere naam'.

3. Iedereen heeft deze Zaligmaker nodig 'Wij moeten zalig worden door Hem'.

 

Liturgie:

Psalm 113: 1 en 2

Psalm 25: 6

Lezen: Handelingen 4: 1-22

Psalm 33: 1 en 11

Psalm 72: 6 en 11

Psalm 68: 10

 

Vragen bij de preek:

1. Waarom zijn de apostelen in de gevangenis gezet?
2. Slaat het woordje ‘zaligmaken’ alleen op de eeuwige zaligheid of heeft het ook betekenis voor nu?
3. Gaan alle niet-christenen verloren?
4. Wat heb jij nodig om behouden te worden?
5. Wat betekenen de woorden ‘onder de hemel’?
6. Hoe ver strekt de uitdrukking ‘onder de mensen’?
7. Weet je zeker dat God jou wil zaligmaken?
8. Wat moet jij daarvoor doen?
9. Wat betekent de uitdrukking: ‘En zij kenden hen, dat ze met Jezus geweest waren’?
10. Petrus en Johannes spraken met vrijmoedigheid het Woord van de Heere. Wat betekent dat woordje ‘vrijmoedigheid’?
11. Wie is Jezus voor jou en wie ben jij voor je naaste?

Implemented by GJdeBruijn