Het ontstaan en de ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven

In de 19de en vroeg in de 20ste eeuw waren er enkele gezinnen in Bodegraven die op zondag thuis een preek lazen. Na verloop van tijd gingen ze dat samen doen. Voor de instituering in 1925 werden er godsdienstoefeningen gehouden in een pand aan de Kerkstraat, later aan de Oud Bodegraafseweg [de zgn. Rooiekoolkerk] en nog weer later aan de Willemstraat [achter de Gereformeerde Kerk]. Op onregelmatige tijden ging er wel eens een predikant voor in een weekdienst.

In 1924 wordt er overlegd over de vorming van een gemeente. In de Saambinder van 12 maart 1925 staat het volgende : “Gehoord het verslag van de praeses , besluit de classis tot instituering van eene gemeente te Bodegraven over te gaan.”

In de eerste officiële dienst preekt ds. Den Hengst over het thema : “Dient malkander door de liefde.” Het ledenaantal is gering. Twaalf mannen bezoeken de eerste ledenvergadering.

Zomer 1925 meldt de heer P. Zaal dat hij in de nieuwe Koningsstraat twee woonhuizen laat bouwen met daar tussen een “lokaal” om kerkdiensten te houden. In dit “kerkje” bevonden zich 100 zitplaatsen. Ruim gebouwd voor de 31 leden en 59 doopleden in 1926.

In de jaren “20 hebben twee predikanten in Bodegraven gewoond : ds. G. van Reenen [van 1925 - 1928] en ds. J.D. Barth [drie maanden in 1928].

De gemeente groeit langzaam. Soms vertrekken gezinnen weer, nieuwkomers zijn er niet veel.

In de jaren ’50 ontstaat er ruimtegebrek in het kerklokaal. Gelukkig beschikte de gemeente al over grond aan de Stationsweg. Die werd al enkele jaren als groentetuin benut. Er wordt besloten tot nieuwbouw. En op 17 maart 1961 wordt de nieuwe kerk in gebruik genomen. Ruimte genoeg : 250 zitplaatsen. Maar het dorp Bodegraven groeit als nooit tevoren. En de gemeente groeit mee.

Vreugde in het najaar van 1981. Ds. Bac neemt het beroep naar onze gemeente aan, hij zal meer dan 20 jaren in ons midden blijven.

De groei van het aantal leden zet door. Een bescheiden uitbreiding van het kerkgebouw blijkt niet toereikend te zijn.

In 1995 wordt de nieuwe kerk aan het Dronenplein in gebruik genomen.

De kerk als de plaats waar het Woord open gaat, als plaats van gebed, met ruimte voor ontmoeting vormt het aardse middelpunt van onze gemeente. Daar ontmoeten bidders, bouwers en slopers elkaar. Tegen de stroom van ontkerkelijking in mag nog steeds een gemeente samen komen in een mooi kerkgebouw.

Wonderlijk !

Dit is een Bethel… een huis van God.

 

 

Implemented by GJdeBruijn