Catechese groep 6, 7 en 8, seizoen 2018/2019, Capita Selecta

Catechisanten, ouders, verzorgers, 
In de oudste groepen behandelen we verschillende onderwerpen (zie onderstaande overzicht) rondom de thema's 'Ons geloven', 'Ons leven' en 'Ons verwachten'. Voor een belangrijk deel gebruiken we het boekje 'Onze geloofsleer' (J. Vreugdenhil). Een compact to-the-point boekje wat op vaak heldere wijze iets weergeeft van onze geloofsleer. Door het gebruik van dit boekje volgen we tegelijk ook de lijn en een groot deel van de inhoud van het bekende catechisatieboekje van A. Hellenbroek. De te behandelen onderwerpen sluiten aan op het voorgaande jaar waarbij we een vergelijkbare opzet hebben gebruikt. In het schema wordt verwezen naar diverse bronnen die via internet te raadplegen zijn. De meest gebruikte staan op de website vermeld. Als je de goede gewoonte hebt om internet niet op zondag te gebruiken, dan is het vanzelfsprekend prima mogelijk om doordeweeks de opdrachten te maken waarvoor je internet nodig hebt. Gebruik voor het maken van de vragen het schrift dat je op de catechisatie ontvangen hebt. Van elke catechisant wordt verwacht dat de teksten geleerd worden en de gemaakte voorbereidingsopdrachten meegenomen worden naar catechisatie.
We hopen en bidden om een gezegend seizoen, tot Gods eer en tot ons werkelijk welzijn!
 
Ouderling A.J. Oudenaarden, ajoudenaarden.kerk@kliksafe.nl, tel. (0172) 61 01 71

 

Catechisatieboekje A. Hellenbroek

Theologienet

Bijbel, liturgie, belijdenisgeschriften

Bijbel met kanttekeningen

Digibron, database geref. gezindte

Informatie Gereformeerde Gemeente

ABC van het geloof


 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Implemented by GJdeBruijn