Catechisatieseizoen 2016/2017, groep 6, 7, 8 en 9 (17 jaar en ouder)

‘Ouders en ambtsdragers bekruipt het angstige gevoel dat binnen een decennium bij de generatie van jongeren onder de twintig de kernwaarden van het gereformeerd belijden verdwenen zullen zijn of niet meer als zodanig zullen worden herkend en beleefd. Als we zien hoe de kennis van de Schrift en de gereformeerde traditie massaal aan het wegzakken is bij de volwassen generatie gemeenteleden, moeten we ons over het gebrek aan die kennis bij onze jongeren niet verbazen. Sommige enthousiaste jongeren sluiten zich aan bij de evangelische beweging en tegelijkertijd wordt ook een flink deel van onze jongeren slachtoffer van kerkverlating. En dat terwijl wij zo’n rijke gereformeerde traditie bezitten in de gereformeerde belijdenis, een traditie die ook vandaag zo uiterst actueel is in de ‘strijd der geesten’. (…) Zo moeten wij dit belijdenisgeschrift zien: als een lofzang op de genade van God, een lofzang op Gods eeuwige liefde, die Hij in Christus heeft geopenbaard. (…) Zo is duidelijk dat ons jongste belijdenisgeschrift echt is bedoeld als een lofzang op de onverdiende genade van God. Daarin wordt God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd.’ (Overgenomen uit: De lofzang van Dordt, ds. C.G. Vreugdenhil, uitgeverij Groen)

In de groepen 6 t/m 9 behandelen we D.V. dit seizoen de Dordtse Leerregels. Oude stof? Jazeker. Bijna 400 jaar al.  Maar onverminderd actueel! Wat een voorrecht dat wij in onze tijd dit belijdenisgeschrift nog mogen hebben en dit in vrijheid mogen behandelen op onze catechisatieavonden. Dat was 400 jaar geleden niet vanzelfsprekend. Op de eerste avond hebben we stilgestaan bij de tijd en de aanleiding van de Dordtse Synode, de synode vanwaar we de Dordtse Leerregels, Dordtse kerkorde en Statenvertaling hebben. ‘Gods bewijst waarlijk bij Zijn Kerk tegenwoordig te zijn.’ (voorrede DL) Op de tweede avond hebben we de voorrede van de Dordtse Leerregels doorgenomen en met elkaar nagedacht over de verhouding tussen ‘Schrift’ en ‘belijdenisgeschrift’ en de betekenis van belijdenisgeschriften voor onze tijd en ons persoonlijk. We hopen en bidden dat er nog veel gezegende avonden volgen! (Groot-)ouders, catechisanten, gemeente, bid u/jij al mee?

Alle catechisanten ontvingen het boek ‘Om het hart van de kerk’ (studies over de Dordtse Leerregels, ds. C. Sonnevelt) en een schrift. Het is de bedoeling dat beiden worden meegenomen naar de catechisatieavonden. Beiden worden ook gebruikt voor het huiswerk: één hoofdstuk lezen en vragenbeantwoording. Op de website van onze gemeente staat een overzicht met daarop per avond het te lezen hoofdstuk, te maken vragen en te leren (Bijbel-)tekst.
Catechisanten: alle avonden hopen we elkaar te ontmoeten! Maar mocht je echt niet kunnen komen dan graag een bericht hierover naar ajoudenaarden.kerk@kliksafe.nl of bel tel. (0172) 61 01 71. Ouders, als er bijzonderheden of vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen.

A.J. Oudenaarden

 

 Avond

 Datum

 DL hfdst.

 DL art.

 Onderwerp/thema

 Ohhvdk  hfdst.

 Voorbereiding voor deze avond

 

 

 

 

 

 

 

 1

 19 september

 -

 -

 Introductie (kennismaking, uitleg, voorrede DL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 26 september

 Inl

 

 Vijf vingers die naar boven wijzen

 H1

 Lezen: H1 Ohhvdk

 Leren: Ohhvdk blz. 11, de 5 kernpunten van ger. bel.

 Maken: Ohhvdk vgn 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 3

 3 oktober

 1

 1-5

 Openingsklanken van Dordt

 H2

 Lezen: H2 Ohhvdk

 Leren: Matth. 28: 18,19,20

 Maken: Ohhvdk vgn 2,3,4,6

 4

 10 oktober

 1

 6-11

 Het wonder van de uitverkiezing

 H3

 Lezen: H3 Ohhvdk

 Leren: DL H1 artikel 11

 Maken: Ohhvdk vgn 2,3,7

 5

 24 oktober

 -

 -

 -

 -

 Preekbespreking ‘Bidt u? Bid jij?’

 

 

 

 

 

 

 

 6

 7 november

 1

 12-18

 Het hart van de kerk

 H4

 Lezen: H4 Ohhvdk

 Leren: Rom. 11:36

 Maken: Ohhvdk vgn 1,3,5,7

 7

 14 november

 2

 1-6

 Het offer van Christus

 H5

 Lezen: H5 Ohhvdk

 Leren: DL H2 artikel 3

 Maken: Ohhvdk vgn 2,3,4,6

 

 

 

 

 

 

 

 8

 21 november

 2

 7-9

 De bruid van Christus

 H6

 Lezen: H6 Ohhvdk

 Leren: Johannes 17:9,10

 Maken: Ohhvdk vgn 1,3,7

 

 

 

 

 

 

 

 9

 28 november

 3/4

 1-4

 De donkere achtergrond van het Evangelie

 H7

 Lezen: H7 Ohhvdk

 Leren: Romeinen 3:23,24

 Maken: Ohhvdk vgn 1,3,6,7

 10

 5 december

 -

 -

 Thema-avond

 -

 Zoek op: Wat is de datum van jouw doop?

 11

 12 december

 3/4

 5-10

 De werking van het zaad

 H8

 Lezen: H8 Ohhvdk

 Leren: DL H3/4 artikel 8

 Maken: Ohhvdk vgn 2,5,6,7

 12

 19 december

 3/4

 11-14

 De levendmaking van een zondaar

 H9

 Lezen: H9 Ohhvdk

 Leren: Ezechiël 36:25,26

 Maken: Ohhvdk vgn 1,5,6

 13

 9 januari

 3/4

 15-17

 Drie misverstanden

 H10

 Lezen: H10 Ohhvdk

 Leren: Romeinen 10:13,14,15

 Maken: Ohhvdk vgn 2,3,6,7

 

 

 

 

 

 

 

 14

 16 januari

 5

 1-3

 Gods trouw aan al de Zijnen

 H11

 Lezen: H11 Ohhvdk

 Leren: DL H5 artikel 3

 Maken: Ohhvdk vgn 1,3,6

 15

 23 januari

 5

 4-6

 Hoe ver kan het gaan met een kind van God?

 H12

 Lezen: H12 Ohhvdk

 Leren: Lukas 22:31,32

 Maken: Ohhvdk vgn 3,6,7

 

 

 

 

 

 

 

 16

 30 januari

 5

 7-8

 De grond van de volhardingThema-avond

 H13

 Lezen: H13 Ohhvdk

 Leren: Jesaja 54:10

 Maken: Ohhvdk vgn 3,4,7

 

 

 

 

 

 

 

 17

 13 februari

 -

 -

 Thema-avond

 -

 -

 18

 20 februari

 5

 9-11

 De zekerheid van de volharding

 H14

 Lezen: H14 Ohhvdk

 Leren: Romeinen 8:14,15

 Maken: Ohhvdk vgn 3,5,6,7

 19

 13 maart

 5

 12-15

 De leer van de volharding

 H15

 Lezen: H15 Ohhvdk

 Leren: DL H5 artikel 14

 Maken: Ohhvdk vgn 1,2,5,7

 

 

 

 

 

 

 

 20

 20 maart

 -

 -

 Afsluiting (evaluatie, besluit DL)

 -

 Lezen: Besluit DL

Leren: Mattheüs 10:32,33

Maken: -

 

 

 

 

 

 

Implemented by GJdeBruijn