Catechese groep 6, 7 en 8, seizoen 2017/2018, Capita Selecta

Ouders, in het D.V. komende seizoen zullen we diverse thema's behandelen, deze zijn verdeeld in drie hoofdonderwerpen: 'ons geloven', 'ons leven' en 'ons verwachten'. U kunt de thema's vinden in het onderstaande schema van onze gemeente. Vanaf maandag 9 oktober zullen de catechisatielessen in deze oudste groepen één uur lang zijn i.p.v. drie kwartier (19.00 - 20.00 uur en 20.15 - 21.15 uur). Dit doen we om het behandelen van (complexe) onderwerpen méér tijd te geven en tijdens de lessen hierbij meer gelegenheid te hebben om met elkaar in gesprek te zijn. 

Van de catechisanten wordt verwacht dat zijn zich voorbereiden op elke catechisatieavond met behulp van de voorbereidingsopdrachten die ook in dit schema zijn aangegeven. De meeste opdrachten verwijzen naar bekende bronnen, zoals de Bijbel, belijdenisgeschriften, liturgische formulieren en het bekende vragenboekje van A. Hellenbroek. Voor sommige opdracht is het gebruik van internet nodig vanwege bijvoorbeeld een zoekopdracht in Digibron of op een website van een deputaatschap van ons kerkverband. Vanzelfspreken is het gebruik van internet op zondag niet nodig en willen we dit ook niet stimuleren, de opdrachten met gebruik van internet zijn prima doordeweeks te maken! Voor de uitwerking van de opdrachten hebben de catechisanten een schrift ontvangen.

Ik hoop in alles op de motiverende steun en bovenal het gebed van u als ouders. Door als ouders zelf mee te leven en te lezen ontstaan er wellicht ook mooie mogelijkheden om in het gezin in gesprek te gaan rondom de aangegeven onderwerpen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan hoor ik dit graag van u.

Meiden en jongens, catechisanten, we hopen een diversiteit aan onderwerpen te gaan behandelen, zie hieronder. Gebruik het schema van de website om je goed voor te bereiden op de catechisatieavonden; de inhoud van de catechisatieavonden sluit aan op deze voorbereiding. Aan het begin van het seizoen krijg je een werkschrift voor de uitwerking van de opdrachten. Ik verwacht van je dat je je werkschrift elke keer meeneemt. Is het werk te veel of te moeilijk, dan mag je dat vanzelfsprekend aangeven en zoeken we samen naar een oplossing. Op de catechisatie houden we gewoontegetrouw een presentielijst bij. Kun je niet aanwezig zijn? Dan graag een afmelding per mail of telefoon.

Voor de voorbereidingsopdrachten zullen jullie weleens gebruik moeten maken van diverse websites. De meestgebruikte staan op de website vermeld. Als je de goede gewoonte hebt om internet niet op zondag te gebruiken, dan is het vanzelfsprekend prima mogelijk om doordeweeks de opdrachten te maken waarvoor je internet nodig hebt.

En nog als reminder: vanaf  maandag (9 oktober) zijn de catechisatielessen één uur lang (19.00 - 20.00 uur en 20.15 - 21.15 uur).
We hopen en bidden om een gezegend seizoen, tot Gods eer en tot ons werkelijk welzijn!
 
Ouderling A.J. Oudenaarden, ajoudenaarden.kerk@kliksafe.nl, tel. (0172) 61 01 71

 

Catechisatieboekje A. Hellenbroek

Theologienet

Bijbel, liturgie, belijdenisgeschriften

Bijbel met kanttekeningen

Digibron, database geref. gezindte

Informatie Gereformeerde Gemeente

ABC van het geloof

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Implemented by GJdeBruijn