Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

De vrouwenvereniging komt één keer per 2 weken bijeen op dinsdag, in de grote zaal van de Bethelkerk, van 20.00 tot 22.00 uur.

Het doel van onze vereniging is samenbindend en bezinnend bezig te zijn rondom Gods Woord, waarbij zending- en/of ontwikkelingslanden onze bijzondere aandacht hebben. Tegelijkertijd richt onze blik zich op actuele zaken in de (christelijke) samenleving. Tevens proberen we creatief bezig te zijn voor de jaarlijkse verkoopdag.

U kunt vrijblijvend een kijkje nemen op één van onze verenigingsavonden.

Jaarprogramma 2018/2019: 

16  oktober
30  oktober
13  november
27  november
11  december
8  januari
22  januari
5  februari
19  februari
5  maart
19  maart
2  april
9  april Bondsdag Veenendaal
   uitje nog geen datum bekend

 

 
Bestuur:

mevrouw G.H. van der Heiden-Donker, presidente

mevrouw E. Doornekamp-Pijnacker, secretaresse

mevrouw J. Bulsink-Lock, penningmeesteres

mevrouw W.G. Bac-Olieman, algemeen adjunct

Implemented by GJdeBruijn