Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

De vrouwenvereniging komt één keer per 2 weken bijeen op dinsdag, in de grote zaal van de Bethelkerk, van 20.00 tot 22.00 uur.

Het doel van onze vereniging is samenbindend en bezinnend bezig te zijn rondom Gods Woord, waarbij zending- en/of ontwikkelingslanden onze bijzondere aandacht hebben. Tegelijkertijd richt onze blik zich op actuele zaken in de (christelijke) samenleving. Tevens proberen we creatief bezig te zijn voor de jaarlijkse verkoopdag.

U kunt vrijblijvend een kijkje nemen op één van onze verenigingsavonden.

Jaarprogramma 2016/2017:

DatumOnderwerp
20  september   high tea
4  oktoberspreker: de heer H.J. van Schothorst
25  oktober
8  november
22  november
13  december
10  januario.a.bestuursverkiezing
24  januarijaarvergadering
7  februari
21  februari
7  maart
21  maart
4  aprilBondsdag
18  april
9  meiuitje

 
Bestuur:

mevrouw G.H. van der Heiden-Donker, 1e presidente

mevrouw M. Segers-de Goffau, secretaresse

mevrouw A.C. van de Lagemaat-van der Wilt, penningmeesteresse

mevrouw W.L. de Bruijn-van Broekhuizen, algemeen adjunct

mevrouw E. Doornekamp-Pijnacker, algemeen adjunct

Implemented by GJdeBruijn