Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

De vrouwenvereniging komt één keer per 2 weken bijeen op dinsdag, in de grote zaal van de Bethelkerk, van 20.00 tot 22.00 uur.

Het doel van onze vereniging is samenbindend en bezinnend bezig te zijn rondom Gods Woord, waarbij zending- en/of ontwikkelingslanden onze bijzondere aandacht hebben. Tegelijkertijd richt onze blik zich op actuele zaken in de (christelijke) samenleving. Tevens proberen we creatief bezig te zijn voor de jaarlijkse verkoopdag.

U kunt vrijblijvend een kijkje nemen op één van onze verenigingsavonden.

Jaarprogramma 2017/2018: 

7  november    Dankdag
21  novemberde heer B. Bulsink sr.
12  decemberadvent/Kerst
9  januario.a. bestuursverkiezing
23  januarijaarvergadering
6  februari
20  februari
6  maart
20  maartPasen
10  aprilBondsdag Veenendaal
14  aprilverkoping
24  aprilafsluitend etentje

 

 
Bestuur:

mevrouw G.H. van der Heiden-Donker, 1e presidente

mevrouw W.G. Bac-Olieman, secretaresse

mevrouw J. Bulsink-Lock, penningmeesteresse

mevrouw A.C. van de Lagemaat-van der Wilt, algemeen adjunct

mevrouw E. Doornekamp-Pijnacker, algemeen adjunct

Implemented by GJdeBruijn