Gereformeerde Gemeente Bodegraven

Bethelkerk
Dronensingel 2 
2411 GZ Bodegraven
tel. (0172) 61 40 63

Predikant
vacature

Kosters
Dhr. en mevr. H.A. Adema-Willemsen
Merel 16
2411 KN Bodegraven
tel. (06) 3092 31 41 (dhr.) / (06) 4919 15 80 (mevr.)
Email: koster@ggbodegraven.info

Scriba (Postadres)
Dhr. A.A. van der Schans
Spoorstraat 38
2411 EG Bodegraven
tel. (0172) 61 73 37
Email: tschans@solcon.nl

Jeugdpastoraat
Dhr. P.J. van den Dool
Penningkruid 2
2412 AN Bodegraven
tel. (06) 2675 46 65
Email: pjvandendool@ggbodegraven.info

Dhr. R. den Ouden
Kerkstraat 54
2411 AE Bodegraven
tel. (0172) 75 03 98
Email: rdenouden@ggbodegraven.info

Penningmeester
Dhr. J. Veldhuijzen
Hoogeind 50
3465 HD Driebruggen
tel. (06) 5479 41 94
Email: jveldhuijzen@ggbodegraven.info

Kerk: IBAN NL24 RABO 0308 8603 30 t.n.v. Ger. Gem. Bodegraven
Diaconie: IBAN NL82 RABO 0308 8459 00 t.n.v. diaconie Ger. Gem. BodegravenImplemented by GJdeBruijn