DEO FAVENTE IN 2019

Rond het thema 'Passie en Pasen' heeft het koor op 12 april,  gezongen in ’s Gravenzande, met het koor 'Soli Deo Gloria' o.l.v. Piet den Uil. We zongen uitsluitend Nederlandstalige muziek. Het was een mooie zangavond.

Ter afsluiting van het seizoen hebben we, op 19 juni, gezongen in Souburgh, Waddinxveen. Het thema hier was ‘Hemelvaart en Wederkomst’. Het is mooi om op deze manier aan onze medemens te gedenken. Ook al is het leven soms allemaal geheel onbekend voor je geworden, liederen en muziek  van vroeger roepen dan toch weer herinneringen op. Prachtig.

Een week later gingen we met elkaar uit en de weg leidde naar Schoonhoven. Een leuke locatie, 'Het Kegelhuis'.  Een heuse kegelbaan en diverse oude gezelschapsspelletjes. En natuurlijk een heerlijke maaltijd.

Na de zomervakantie beginnen de repetities weer op D.V. woensdag 11 september. We hopen dan ook de nieuwe dirigent(e) voor te kunnen stellen.
We gaan repeteren voor de kerstuitvoering op 14 december. Thema ‘Kind en Koning. Daarvoor starten we een projectkoor                                                    

‘PROJECT-K’

Kerst, Kind, Koning.
Van 11 september – 14 december voor € 40,- inclusief muziek, koffie en gezelligheid.

We hopen dat we je interesse hebben gewekt. Om te weten hoe goed het is om in koorverband te zingen, hoe goed het is om God lof te zingen, hoe goed het is om met muziek bezig te zijn, is het echt nodig dat je een keertje gewoon meedoet!

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur. De pauzes zijn reuze gezellig. Dan is er tijd voor ontmoeting, bijkletsen en koffie.

mannenDF

EEN BIJZONDERE OPROEP AAN DE MANNEN VAN DE GEMEENTE.

De herenpartijen (tenor en bas) kunnen wel enige aanvulling gebruiken. Een bas zingt de lage, basis van elk muziekstuk en een tenor heeft een hoge, mooi muzikale invulling.
Zing je dus hoog of zing je laag: kom gauw een keertje langs.

Voor informatie: deofavente@kpnplanet.nl en je hebt contact met de secretaresse.


 

 

Implemented by GJdeBruijn