DEO FAVENTE IN 2019

Woensdag 9 januari begon het jaar met de jaarvergadering, voorafgegaan door een heerlijke stamppotten-buffet-maaltijd. Dit paste volledig in het thema 'WINTER'.

Woensdag 16 januari hielden we een O-pen R-epetitie A-vond, waarbij we enkele gasten mochten verwelkomen. Fijn om die betrokkenheid van de gemeente bij het koor te zien. En ook goed om te zien dat een tweetal daarna lid wil worden van het koor.
Als dank voor 40 jaar lidmaatschap ontving Corrie Ritmeester uit handen van voorzitter Gert van de Woestijne een mooie bos bloemen en een zilveren speldje. Een tastbare herinnering aan een mooie periode op het koor.
Ook mochten Trudy Melse, Corrie van Wijngaarden en Ingrid Amersfoort vieren dat ze al 25 jaar lid zijn. We hopen dat zij nog lang bij het koor zullen blijven. 

'Deo Favente' is nu aan het repeteren voor de Passie & Paasuitvoering op D.V. vrijdag 12 april, in en met ’s Gravenzande.
We zingen dit keer alles Nederlandstalig. Bijv. een medley van Psalm 109, 129 en 31, die met elkaar vertolken hoe de Heere Jezus moest lijden. Ook het prachtige 'Als offer voor de zonden' van F. Mendelssohn Bartholdy proberen we ons eigen te maken.

Kent u Anton Buckner?  Hij schreef het stuk 'Locus iste'. Piet den Uil heeft hierbij een Nederlandse tekst geschreven, die getiteld is 'In Gods Huis'. Ook hieraan zijn we bezig.

Als afsluiting van ons seizoen zingen we doorgaans in een verzorgingstehuis. De datum staat daarvoor gepland op 19 juni. Een week later hopen we als koor gezellig een avondje uit te gaan, voordat we een zomerlang niet in koorverband zullen zingen.

We hopen dat we je interesse hebben gewekt. Om te weten hoe goed het is om in koorverband te zingen, hoe goed het is om God lof te zingen, hoe goed het is om met muziek bezig te zijn, is het echt nodig dat je een keertje gewoon meedoet!

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur. De pauzes zijn reuze gezellig. Tijd voor K3: koffie, koek en kletsen.


EEN BIJZONDERE OPROEP AAN DE MANNEN VAN DE GEMEENTE.

De herenpartijen (tenor en bas) kunnen wel enige aanvulling gebruiken. Je komt bijv. naar een koor om te léren zingen, niet omdat je het al goed kunt.
Zing je dus hoog of zing je laag: kom gauw een keertje langs.

Voor informatie: deofavente@kpnplanet.nl en je hebt contact met de secretaresse.


 

 

Implemented by GJdeBruijn