DEO FAVENTE IN 2022

En hoe nu verder?

 

Slechts 8 repetities hadden we in najaar 2021, maar nu in januari zijn we weer begonnen. We staan voor nu onder leiding van Sarah Hendriks, uit Houten. Ze is ook dirigent van het gemengd Eskolkoor aldaar.

 

We zingen op dit moment een cantate van Bach (Ertöt uns durch Dein Güte), een Psalm van Goudimel (Heer onze Heer, grootmachtig Opperwezen), een vrolijk loflied van Lemckert (Komt nu met zang van zoete tonen), een Engels lied van Kravchuk (Faithful) en natuurlijk nog vele anderen. Wat nieuws, wat ouds, wat moeilijks, wat makkelijks. Zo is er voor ieder altijd wel iets, dat aanspreekt. Alle liederen hebben met elkaar gemeen dat ze zingen van onze Schepper en van de werken van Zijn Zoon.

 

DRINGENDE OPROEPnotenDF notenDF

En daar hebben we leden voor nodig. Op dit moment is er werkelijk behoefte aan BASSEN. Maar ook de andere partijen komen stemmen te kort. Sopranen vooral, alten nog een paar en ook wel nog een tenor!

In alles zijn we afgelopen tijd op bijzondere wijze afhankelijk gebleken van God, alles wat we gewoon vonden is ongewoon geworden, maar God bleef Dezelfde. Van die God zingen we. Doe je mee? Zingen is een heerlijke ontspannen bezigheid. Ademcontrole, de juiste toonhoogte, een goede koorklank: het maakt dat de muziek die je met elkaar maakt, anderen zal raken.

 

We nodigen je dan ook vrijmoedig en van harte uit om met ons muziek te maken, te zingen en het gezellig te hebben. Wekelijks op woensdag van 20.00 - 22.00 uur.

 

Voor informatie: deofavente@kpnplanet.nl en je hebt contact met de secretaresse.


 

WELKOM

ELKE WOENSDAG VAN 20.00 – 22.00 UUR

ZINGEN VAN PSALMEN EN GEESTELIJKE LIEDEREN

CHR. GEM. KOOR DEO FAVENTE

Implemented by GJdeBruijn