Christelijk gemengd koor 'Deo Favente'

'Deo Favente' (= met Gods gunst) is het koor van de Gereformeerde Gemeente Bodegraven.

Opgericht in februari 1968 mag het koor dus al 54 jaar zijn plaats in de gemeente hebben, maar ook daar buiten. Niet alleen wat uitvoeringen betreft maar ook wat de leden betreft. Het doel van het koor was toen en is nu nog: 'De onderlinge band te bevorderen en de gemeentezang te ondersteunen.'

We zingen dan ook veel psalmen, berijmd en onberijmd, in allerlei zettingen. Ook muziek van Bach, Mendelssohn, Vivaldi, Goudimel e.a. staan regelmatig op het programma, terwijl er ook aan modernere muziek wordt gewerkt.

Vanaf 19 oktober 2022 zal het koor onder leiding staan van Alexander Prins, uit Bodegraven. Met hem gaan we veel mooie muziek maken en we hopen dat het koor onder zijn leiding zal groeien.

We zingen op dit moment een kerstoratorium van Leander van der Steen: ‘In de volheid van de tijd’.  De uitvoering staat dit jaar gepland op D.V. 17 december.

We hopen werkelijk nog vele jaren te mogen zingen. Doe je mee? 

Dirigent Alexander Prins, klik op de foto voor meer informatie.

 

DRINGENDE OPROEP (klik)   notenDF notenDF                   

We hebben daarvoor heel hard leden nodig. Op dit moment is er werkelijk behoefte aan BASSEN. Maar ook de andere partijen komen stemmen te kort. Sopranen vooral, alten nog een paar en ook wel nog een tenor!

In alles zijn we afgelopen tijd op bijzondere wijze afhankelijk gebleken van God, alles wat we gewoon vonden is ongewoon geworden, maar God bleef Dezelfde. Van die God zingen we. Doe je mee? Zingen is een heerlijke ontspannen bezigheid. Ademcontrole, de juiste toonhoogte, een goede koorklank: het maakt dat de muziek die je met elkaar maakt, anderen zal raken.

We nodigen je dan ook vrijmoedig en van harte uit om met ons, muziek te maken, te zingen en het gezellig te hebben. Woensdag van 20.00 - 22.00 uur in de Bethelkerk.

 

Voor informatie: deofavente@kpnplanet.nl 

Zie ook onze faceboekpagina: nl-nl.facebook.com/Gemengd-koor-Deo-Favente-1897261277169592/Implemented by GJdeBruijn