Christelijk gemengd koor 'Deo Favente'

'Deo Favente' (= met Gods gunst) is het koor van de Gereformeerde Gemeente Bodegraven.

Opgericht in februari 1968  mag het koor dus al 53 jaar zijn plaats in de gemeente hebben, maar ook daar buiten. Het doel van het koor was toen en is nu nog: 'De onderlinge band te bevorderen en de gemeentezang te ondersteunen.'

We zingen dan ook veel psalmen, berijmd en onberijmd, in allerlei zettingen. Ook muziek van Bach, Mendelssohn, Vivaldi, Goudimel e.a. staan regelmatig op het programma, terwijl er ook aan modernere muziek wordt gewerkt.

De afgelopen periode is voor het koor niet bevordelijk geweest. Op dit moment bestaat het koor uit net geen 30 leden. We staan onder leiding van de jonge dirigent Leendert Verduijn. Het komende half jaar willen we gaan repeteren voor de kerstuitvoering.

Wij weten ons rijk gezegend meerdere keren per jaar van Gods grootheid te mogen zingen. We doen dit bij allerlei gelegenheden, op diverse locaties. Hiervoor wordt iedere woensdagavond zeer gemotiveerd gerepeteerd.

We hopen dit nog vele jaren te mogen doen. Doe je mee?

 

Lees verder: ''Deo Favente' in 2021' Klik hier. 

Zie ook onze faceboekpagina: nl-nl.facebook.com/Gemengd-koor-Deo-Favente-1897261277169592/

Wil je graag eens één van onze repetities bijwonen? Je hebt het zingen ook zo gemist?  Je bent misschien benieuwd hoe dat eigenlijk gaat of je wilt graag lid worden? Van harte welkom! Een ieder vanaf 16 jaar.

Datums voor het komende half jaar:

 Datum Onderwerp
8  september    1 repetitie na de zomervakantie
20  oktober      GEEN repetitie, herfstvakantie
3  november  Dankdag, repetitie naar dinsdag 2 november
 .  december    kerstuitvoering in de Bethelkerk

     OPROEP: SOPRANEN

   Sopranen en mannen zijn zeer welkom  

   en ontzettend nodig.

Implemented by GJdeBruijn