Christelijk gemengd koor 'Deo Favente'

'Deo Favente' (= met Gods gunst) is het koor van de Gereformeerde Gemeente Bodegraven.

Het koor bestaat reeds sinds februari 1968 en heeft dus al bijna 50 jaar zijn plaats in de gemeente, maar ook daar buiten. Het doel van het koor was toen en is nu nog: 'De onderlinge band te bevorderen en de gemeentezang te ondersteunen.'

We zingen dan ook veel psalmen, berijmd en onberijmd, in allerlei zettingen. Ook werken van Bach, Mendelssohn, Vivaldi, Goudimel e.a. staan regelmatig op het programma, terwijl we ook modernere muziek weten te waarderen.

Op dit moment bestaat het koor uit iets meer dan 40 leden. Sinds april 2017 staat het onder de deskundige en enthousiaste leiding van Piet den Uijl.

Wij weten ons rijk gezegend meerdere keren per jaar van Gods grootheid te mogen zingen. We doen dit bij allerlei gelegenheden, op diverse locaties. Hiervoor wordt iedere woensdagavond zeer gemotiveerd gerepeteerd.

We hopen dit nog vele jaren te mogen doen.

Lees verder: ''Deo Favente’ JUBILEUMCONCERT' Klik hier. 

Zie ook onze faceboekpagina: nl-nl.facebook.com/Gemengd-koor-Deo-Favente-1897261277169592/


Agenda 2018-2018

DatumOnderwerp
29  augustus   1e repetitie na zomer
15  septemberweeksluiten 'Vijverhof', zaterdag
24  oktoberherfstvakantie, geen repetitie
31  oktoberHervormingsdag, repetitie naar donderdag 1 november
 7  november    Dankdag, repetitie naar donderdag 8 november
10  novemberJUBILEUMCONCERT Bethelkerk, met Arjen A.J. Uitbeijerse
5  decemberfeestdag, repetitie naar donderdag 6 december
12  decembergenerale voor 'De Akker'
13  december   zingen in 'De Akker', kerstliturgie, donderdag
  vakantie
9  januarijaarvergadering

 

 

Implemented by GJdeBruijn