Bijbelstudievereniging ‘Berea’

‘Berea’ is een Bijbelstudievereniging die één keer per drie weken op vrijdagavond bij elkaar komt. We beginnen om 20.00 uur; vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Doel
• Onderzoek van de Bijbel, om daardoor de Heere Jezus te leren kennen en/of op te wassen in de kennis en genade van Hem. De naam van onze vereniging wijst daar ook naar. In Handelingen 17 lezen we dat Paulus het Evangelie bracht in Berea en dat de inwoners het Woord ontvingen met alle toegenegenheid. Ze onderzochten dagelijks de Schriften of de dingen die Paulus verkondigde, alzo waren. En velen uit hen geloofden.
• Opscherpen van elkaar. Hoe vaak gaat er weer een week voorbij, waarna je bij jezelf moet concluderen dat je (weer) te weinig tijd besteed hebt aan het bestuderen van de Bijbel. Onze vereniging biedt de mogelijkheid om naast de zondagse kerkdiensten en persoonlijke Bijbelstudie, samen met andere leden van de gemeente het Woord van God te onderzoeken.
• Ontmoeten van elkaar, om zo ook elkaar beter te leren kennen en inhoud te geven aan ‘gemeenteopbouw’.

Inhoud
Per seizoen staan we stil bij een (gedeelte van een) Bijbelboek of een Bijbels thema. Vanuit een Bijbelgedeelte wordt door iemand het onderwerp van dat gedeelte of thema uitgewerkt in een korte inleiding. Daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragen die de inleider opstelt. De spits daarbij is steeds: Wat zegt de Heere door dit Bijbelgedeelte tot ons. In de gesprekken is ook alle ruimte om (persoonlijke) vragen neer te leggen en met elkaar te bespreken. Dit geeft een duidelijke meerwaarde aan onze vereniging.

Doelgroep
Alle leden van onze gemeente, en belangstellende van daarbuiten, zijn welkom. In de praktijk zijn degene die komen zo tussen de 21 en 50 jaar. ‘Berea’ is niet speciaal voor bestudeerden of mensen die makkelijk praten. Het luisteren naar elkaar is ook een gave. De onderlinge verschillen geven juist dat we van elkaar leren en zorgen voor een binding.

Thema
In het seizoen 2017/2018 willen we met elkaar nadenken over ....

De data voor dit seizoen zijn D.V.: volgt binnenkort

 


Als je een mail stuurt naar onderstaand adres, krijg je ongeveer een week voor de verenigingsavond digitaal een uitnodiging. Mocht je meer willen weten van de vereniging, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Tot ziens op ‘Berea’!


Klaas de Wit

Cor de Wit

bereabodegraven@solcon.nl

Implemented by GJdeBruijn