+17 Vereniging ’t Richtsnoer’

Ben jij tussen de 17 en de 25, dan ben je van harte welkom op onze jeugdvereniging! 

Ongeveer elke twee weken komen we als jongelui bij elkaar. Soms op zaterdag, meestal op zondag. Vaak is de avond gevuld met een Bijbelstudie maar ook ontspannende activiteiten staan op het programma. En als slagroom op de taart aan het eind van ieder seizoen altijd het kamp. Een niet te missen hoogtepunt!

We zijn blij en dankbaar als we kijken naar de verenigingsavonden en het kamp dat we vorig seizoen met elkaar hebben beleefd. Als de Bijbel open gaat, wil de Heere Zijn zegen geven. Daarvan zijn wij afhankelijk en daar verlangen we naar! Wilt u/jij daar ook voor bidden?

Voor alle plannen en data geldt dan ook: zo de Heere wil en wij leven. We hopen ook het komende seizoen een gezegende tijd met elkaar te hebben.
 

Hartelijke groeten,

Harmen van Dam, harmenvandam@gmail.com

Reinout Snoep, snoepreinout@hotmail.com

Corinda de Vries, am.d.vries@gmail.com

 
Neem voor de agenda contact op met de hierboven genoemde contactpersonen. 

 

Implemented by GJdeBruijn