+17 Vereniging ’t Richtsnoer’

Ben jij tussen de 17 en de 23, dan ben je van harte welkom op onze jeugdvereniging! 

Ongeveer elke twee weken komen we als jongelui bij elkaar. Ongeveer 1/3 van de avonden gedurende het seizoen wordt op zaterdagavond gehouden, de overige vinden plaats op zondagavond.

Op de zondagavond is de avond vrijwel altijd gevuld met een inleiding of Bijbelstudie , die we vaak afronden door een gesprek in kleinere groepjes. En daarnaast hebben we door het jaar heen diverse ontspannende activiteiten, zoals een sportavond, strandwandelen of een gezellig etentje. Er zit altijd iets voor je tussen! En als slagroom op de taart hebben we rond Hemelvaartsdag een 3-daags kamp. Een niet te missen hoogtepunt!

We zijn blij en dankbaar als we kijken naar de verenigingsavonden en het kamp. Als de Bijbel open gaat, wil de Heere Zijn zegen geven. Daarvan zijn wij afhankelijk en we verlangen daarnaar! Wilt u/jij daar ook voor bidden?

Voor alle plannen en data geldt dan ook: zo de Heere wil en wij leven. We hopen ook het komende seizoen een gezegende tijd met elkaar te hebben.

 

Hartelijke groet,

Evelien Beens, evelien@famabeens.nl

Reinout Snoep, snoepreinout@hotmail.com 

Dineke Verhoeks, dinekeverhoeks@hotmail.com 

Ane Marten de Vries, am.d.vries@gmail.com  

 

De +17 heeft een whatsapp-groep waarin relevatie informatie over de avonden wordt gedeeld. Neem contact op met de hierboven genoemde contactpersonen voor de agenda van het komende seizoen of om te worden toegevoegd aan de appgroep.

 

 

Implemented by GJdeBruijn