+17 Vereniging ’t Richtsnoer’

Ben jij tussen de 17 en de 25, dan ben je van harte welkom op onze jeugdvereniging! We willen je dan ook gelijk uitnodigen om op onze openingsmaaltijd te komen op zaterdag 13 september.

Ongeveer elke twee weken komen we als jongelui bij elkaar. Soms op zaterdag, meestal op zondag. Vaak is de avond gevuld met een Bijbelstudie maar ook ontspannende activiteiten staan op het programma. En als slagroom op de taart aan het eind van ieder seizoen altijd het kamp. Een niet te missen hoogtepunt!

We zijn blij en dankbaar als we kijken naar de verenigingsavonden en het kamp dat we vorig seizoen met elkaar hebben beleefd. Als de Bijbel open gaat, wil de Heere Zijn zegen geven. Daarvan zijn wij afhankelijk en daar verlangen we naar! Wilt u/jij daar ook voor bidden?

Voor alle plannen en data geldt dan ook: zo de Heere wil en wij leven. We hopen ook het komende seizoen een gezegende tijd met elkaar te hebben.
 

Hartelijke groeten,

Harmen van Dam, harmenvandam@gmail.com

Reinout Snoep, snoepreinout@hotmail.com

Corinda de Vries, am.d.vries@gmail.com

 


Onze agenda voor 2017/2018: Volgt binnenkort 

 

Implemented by GJdeBruijn