+17 Vereniging ’t Richtsnoer’

Ben jij tussen de 17 en de 25, dan ben je van harte welkom op onze jeugdvereniging! We willen je dan ook gelijk uitnodigen om op onze openingsmaaltijd te komen op zaterdag 13 september.

Ongeveer elke twee weken komen we als jongelui bij elkaar. Soms op zaterdag, meestal op zondag. Vaak is de avond gevuld met een Bijbelstudie maar ook ontspannende activiteiten staan op het programma. En als slagroom op de taart aan het eind van ieder seizoen altijd het kamp. Een niet te missen hoogtepunt!

We zijn blij en dankbaar als we kijken naar de verenigingsavonden en het kamp dat we vorig seizoen met elkaar hebben beleefd. Als de Bijbel open gaat, wil de Heere Zijn zegen geven. Daarvan zijn wij afhankelijk en daar verlangen we naar! Wilt u/jij daar ook voor bidden?

Voor alle plannen en data geldt dan ook: zo de Heere wil en wij leven. We hopen ook het komende seizoen een gezegende tijd met elkaar te hebben.
 

Hartelijke groeten,

Harmen van Dam, harmenvandam@gmail.com

Reinout Snoep, snoepreinout@hotmail.com

Corinda de Vries, am.d.vries@gmail.com

 


Onze agenda voor 2016/2017: 

Datum

Activiteit

zaterdag 10 september

openingsetentje

zondag 25 september

JV avond

zondag 9 oktober

JV avond

zaterdag 29 oktober

steppen

zondag 13 november

JV avond

zondag 27 november

JV-avond

zondag 11 december

JV avond

woensdag 14/21 december

fruitbakjes rondbrengen

zaterdag 7 januari

nieuwjaarsbanket

zondag 22 januari

JV avond

zondag 5 februari

JV avond

zaterdag 18 februari

sportactiviteit

zondag 5 maart

JV avond

zondag 19 maart

JV avond

zondag 2 april

JV avond

zaterdag 15 april

JV avond

zaterdag 6 mei

strandwandeling

zondag 21 mei

JV avond

woensdag 24 -zaterdag 27 mei

kamp!!!

zaterdag 10 juni

BBQ

Implemented by GJdeBruijn