+14 vereniging ‘Jonathan’

Hierbij nodigen we jou van harte uit voor het nieuwe clubseizoen op onze JeV. Ook dit seizoen hopen we om de 14 dagen een gezellige vrijdagavond te hebben met jou en al jouw leeftijdgenoten uit onze gemeente. De naam ‘Jonathan’ komt uit de Bijbel: het was een echte vriend van David en het was een jongere die de Heere liefhad. Echte vriendschap en het dienen van God zijn dingen die wij ook belangrijk vinden en waar we graag met elkaar over nadenken!

De avonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Elke avond gaat de Bijbel open. Zo willen we zien wat Gods Woord voor ons persoonlijk leven betekent. Verder hebben we op onze clubavonden een ontspannende activiteit en nemen we in de pauzes de tijd om gezellig te kletsen en te tafeltennissen.

De contributie van € 20,00 mag je overmaken naar het rekeningnummer van onze club: NL03 RABO 0191 8534 88 t.n.v. Gereformeerde Gemeente +14 club.

Denk vast na over jouw rol op de club. Iedereen mag een inleiding of een spel verzorgen. We vullen zo het jaarprogramma vast in met elkaar. We hopen op een goed en gezellig seizoen met jullie! Wij hebben er zin in.  

Zet je de data voor het komende seizoen vast in je agenda? Voor D.V. 2021/2022 zijn de data als volgt.

  1   oktober
 15  oktober
 29  oktober
 12  november
 26  november
 10  december
 21  januari
 4  februari
 18  februari
 4  maart 
 18  maart
 1  april
 23  april  Bondsdag

 
Groetjes,

Martine van Dam

Caroline Doornekamp

Jan Willem Doornekamp

Daniël Proos
 
 

 

Implemented by GJdeBruijn