-12 vereniging ‘Daniel’


Ha!

Je bent pas het nieuwe schooljaar in groep 8 begonnen en ook de club van de kerk start weer. Eén keer in de 2 weken op vrijdagavond ben je welkom op de -12 'Daniel'. Als je de rebus op de voorkant van de uitnodiging oplost dan weet je thema waar we dit jaar over na gaan denken.

De eerste avond willen we starten op 24 september. Wij zien uit naar je komst! We beginnen de avonden om 19.00 uur en denken met elkaar na over een Bijbelgedeelte. Na de pauze gaan we nog wat leuks doen. Tijdens de avonden is er genoeg tijd om met elkaar te praten over serieuze en minder serieuze dingen, met elkaar spelletjes te doen, lekker gek te doen en te lachen. We proberen de avonden rond 20.30 uur weer af te sluiten.


Dit zijn de andere clubavonden voor seizoen 2021/2022:

8  oktober  
5  november
19  november
3  december
17  december
14  januari
28  januari
11  februari
11  maart
25  maart
8  april


De contributie van dit jaar is € 10,00. Dit graag vooraf overmaken op NL18 INGB 0009 3520 48 t.n.v. E.L. Beukens onder vermelding van je naam, of op de eerste clubavond contant betalen.

Heb je nog vragen of wil je ons iets vertellen, we horen het graag!

We zien je graag op de eerste clubavond op 24 september!

Mirjam Biemond, tel. (06) 2338 45 00
Jorrit de Groot, tel. (06) 1189 45 59
Henk de Wit, tel. (06) 2929 68 34

        

Implemented by GJdeBruijn