Mannen-Bijbelkring

De mannenbijbelkring komt gemiddeld eens per drie weken van 20.30 - 22.00 uur bij één van de deelnemers thuis bijeen om een Bijbelgedeelte te overdenken. Afgelopen seizoen zijn we gestart met de brief aan Efeze, mede aan de hand van het boekje ´Onnaspeurlijke rijkdom´ van ds. C.G. Vreugdenhil. Komend seizoen hopen we hiermee verder te gaan.

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom om een kring mee te draaien en daarna te beslissen of ze willen aanhaken. Neem dan even contact op met Geert Snoep, mail@g-snoep.speedlinq.nl of Hans Buitenhuis, j.j.buitenhuis@solcon.nl.

Komend seizoen staan de volgende data gepland:
..

Implemented by GJdeBruijn