Mannen-Bijbelkring

Met de mannenbijbelkring komen we gemiddeld eens per drie weken bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. We lezen en bespreken met elkaar een Bijbelgedeelte en proberen de toepassing naar onszelf en naar vandaag te maken. We beginnen om 20.30 uur (je kunt thuis dus nog even koffie drinken of de kinderen op bed leggen) en sluiten om 22.00 uur af. Voor de liefhebbers is er na afloop nog iets te drinken.
We zijn dit seizoen gestart met de brief van Paulus aan de Galaten. Een leerzame brief, die bijvoorbeeld ook voor Luther heel veel heeft betekend.
Belangstelling om met de kring kennis te maken? Voel je vrij om een paar keer mee te draaien en daarna te beslissen of je wilt aanhaken.  Stuur dan even een email naar Hans Buitenhuis, j.j.buitenhuis@solcon.nl of bel (06) 2290 96 68 voor de eerstvolgende datum.

Implemented by GJdeBruijn