Bijbelkring

Het doel van de Bijbelkring is om met elkaar na te denken en te spreken over gedeelten uit de Bijbel. In de huiskamers van de verschillende deelnemers komen we bij elkaar. De gastheer heeft gewoonlijk de leiding. Eerst wordt er gezongen, dan gebeden en het te bespreken Schriftgedeelte gelezen. Na een korte inleiding wordt meestal tekst voor tekst het gedeelte voor de betreffende avond besproken.

De avonden duren van ongeveer 20.00 tot 22.00 uur. Daarvoor en daarna wordt er koffie en thee of iets anders geschonken. Niemand is te oud of te jong om te komen. Over en weer worden er vragen gesteld… en zo mogelijk beantwoord. Steeds weer is het doel te horen wat de Schrift zegt en ons te laten gezeggen.

Met de twee, drie of vier weken komen we op maandagavond bij elkaar. De data worden zoveel mogelijk in onderling overleg vastgesteld. Dat kan en is ook wel nodig omdat de groep echt een huiskamergroep is. Dus niet zo groot.

Hier het voorstel voor de data voor het komende halfjaar.

volgt binnenkort 

 

De organisatie wordt verzorgd door:

Joke van Kempen-Stufken, wpvankempen@filternet.nl

 

Implemented by GJdeBruijn