Bodegraven, 6 januari 2022

 

OnderwerpNieuwe maatregelen i.v.m. corona en overheidsbesluiten vanaf 9 januari 2022

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

Op 3 januari heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd die te maken hebben met corona /COVID-19.

Na overleg heeft de kerkenraad besloten tot een paar nieuwe voorstellen in verband met de genoemde actuele overheidsmaatregelen. Hierbij is voor de kerkenraad de regeling voor het onderwijs (p.o en het v.o) leidend geweest.

 

Nieuwe maatregelen:

- Vanaf D.V. 9 januari 2022 starten we weer met de bijeenkomsten van de zondagsschool, het kinderkoor, de JV’s (t/m +17 JV) en de catechisaties.

- De bibliotheek kan ook weer open met inachtneming van alle geldende maatregelen.

- Na de verwachte persconferentie van D.V. 11 januari 2022 zullen we bezien hoe om te gaan met de huisbezoeken en de bijeenkomsten van Bijbelkringen en verenigingen voor volwassenen. Vooralsnog geldt voor deze activiteiten dat zij nog geen doorgang kunnen vinden.

- De regeling voor het bijwonen van de erediensten blijft ook nog hetzelfde tot nadere aankondiging: 50 personen, exclusief thuiswonende kinderen en 'personeel'.

 

Basisregels die blijven:

1. De kerkenraad benadrukt dat ouderen, jongeren en kinderen ook met lichte klachten van verkoudheid, griepverschijnselen of reuk/smaakverlies altijd thuisblijven, ook als er sprake is van een negatieve zelftest.

2. Desinfecteer handen bij binnenkomst.

3. De BHV’ers wijzen in de kerk een plaats aan en hanteren minimaal een om-en-om kerkbank gebruik.

4. Alle kerkgangers vanaf 13 jaar dragen bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje.

5. Tot nader order zingen we in de kerk niet meer dan één couplet per keer.

6. We zullen u/jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer de omstandigheden wijzigen.

 

Het diepe verlangen van velen de kerkdiensten weer met de hele gemeente te mogen meemaken blijft leven.

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s en broeder W.J. Bij de Vaate

Implemented by GJdeBruijn