Bodegraven, 23 december 2021

 

OnderwerpNieuwe maatregelen i.v.m. corona en overheidsbesluiten tot en met 14 januari 2022

 

Beste gemeenteleden,

Wij hadden niet verwacht nog dit jaar met nieuwe maatregelen rond de corona-pandemie naar de gemeente te moeten komen, maar de actualiteit vraagt van ons om dit wel te doen. Zowel het tijdstip als de inhoud van de persconferentie van zaterdag jl. hebben ons land en volk opnieuw bepaald bij de ernst van de coronapandemie en de dreigende opmars van de zogeheten omikron-variant. Wij mogen met recht spreken van een crisis.

 

Onze  verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu de situatie verder dreigt te verslechteren. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid. Laat het ons voortdurende gebed zijn, dat de Heere ons genadig wil zijn. Als kerkenraad wijzen we onze (doop)leden op hun verplichtingen ten aanzien van onder andere de basismaatregelen, zowel rond de erediensten als op andere momenten. Als gemeenteleden hebben wij de opdracht elkaar er op te wijzen de overheid te gehoorzamen.

Aan de andere kant voelen we de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de voortgang van de Woordverkondiging, in het bijzonder tijdens de zondagse erediensten. Deze zijn essentieel voor het geestelijk welzijn van de gemeente.

 

Gemeente, jongens en meisjes, u en jullie mogen weten dat wij met die dubbele verantwoordelijkheid hebben geworsteld tijdens ons overleg om nieuwe maatregelen te nemen. Met pijn in ons hart hebben we de hierna volgende maatregelen genomen. Het diepe verlangen van velen de kerkdiensten weer met de hele gemeente te mogen meemaken blijft leven.

 

Maatregelen:

- Tot en met D.V. 14 januari 2022 kunnen bij de kerkdiensten 50 personen, exclusief thuiswonende kinderen, fysiek aanwezig zijn. Bij deze 50 personen worden ook de zes kerkenraadsleden, de koster(s), de videograaf, de BHV-ers en de organist niet meegerekend. Gemeenteleden die fysiek aanwezig willen zijn bij een kerkdienst dienen zich hiervoor aan te melden bij broeder W.J. Bij de Vaate. Er zullen twee kerkdiensten per zondag worden gehouden. Er is zowel in de morgen- als in de middagdienst crèche.

- Het Kerstfeest van de zondagsschool wordt D.V. zaterdag 25 december 2021 digitaal uitgezonden. Afgelopen zondag zijn verschillende onderdelen van het programma reeds opgenomen. Enkele onderdelen van het programma, zoals de vertellingen en het afscheid van de oudste kinderen, zullen aanstaande zaterdag 25 december live plaatsvinden. Tijdens het Kerstfeest van de zondagsschool zullen circa 40 kinderen en verschillende leidinggevenden fysiek aanwezig zijn in de kerk.

- Het kabinet zal D.V. 3 januari 2022 besluiten of het onderwijs weer fysiek kan starten vanaf 10 januari 2022. Dit besluit kan van belang zijn voor de vraag of en wanneer de catechisaties en jeugdverenigingen weer fysiek bij elkaar kunnen komen en de huisbezoeken weer kunnen starten. Daarom nemen we hierover kort na 3 januari 2022 een besluit.

- De belijdeniscatechisatie kan overeenkomstig de regels voor examenkandidaten in het voorgezet onderwijs met inachtneming van alle maatregelen wel doorgaan.

 

Basisregels:

1. De kerkenraad benadrukt dat ouderen, jongeren en kinderen ook met lichte klachten van verkoudheid, griepverschijnselen of reuk/smaakverlies altijd thuisblijven, ook als er sprake is van een negatieve zelftest.

2. Desinfecteer handen bij binnenkomst.

3. De BHV-ers wijzen in de kerk een plaats aan en hanteren minimaal een om-en-om kerkbank gebruik.

4. Alle kerkgangers vanaf 13 jaar dragen bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje.

5. Tot nader order zingen we in de kerk niet meer dan één couplet per keer.

6. We zullen u/jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer de omstandigheden wijzigen.

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s en broeder W.J. Bij de Vaate

Implemented by GJdeBruijn