Bodegraven, 18 december 2021

 

Onderwerp: Kerkdiensten D.V. 19 december

 

Beste gemeenteleden,

Hierbij delen wij u/jullie mee dat de diensten morgen op de eerder aangekondigde manier doorgaan. In de loop van volgende week berichten wij u/jullie via de website en de app over de te nemen maatregelen n.a.v. de persconferentie van zaterdag 18 december.

Bericht van de zondagsschool:

Als zondagsschool willen we morgen na de dienst het kerstprogramma oefenen en opnemen. Alle kinderen zijn morgen van harte uitgenodigd vanaf 11.45 tot 13.00 uur (iets langer dan gewoon).

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s A.A. van der Schans en G.C. Verhoeks

Implemented by GJdeBruijn