Zondagschool ‘Timotheüs’

Elke zondag na de morgendienst wordt er van 11.45 tot 12.30 uur voor de kinderen van 5 tot 12 jaar zondagschool gehouden. Omdat de kinderen niet alles van de preek begrijpen, wordt er zondagschool gegeven om de boodschap van de Bijbel door te geven aan de kinderen in bewoordingen die passen bij de leeftijd en verstandelijke ontwikkelingsfase van het kind. De vertellingen worden gehouden volgens een van tevoren vastgesteld rooster. De kinderen krijgen een boekje, waarin voor elke zondag een psalmversje staat vermeld dat past bij de te vertellen geschiedenis. Het is de bedoeling dat de kinderen dit vers thuis goed leren en op de zondagschool overhoord worden. De groepen 4 en 5 leren ook de aangegeven tekst bij het psalmversje.

Onze zondagschool is aangesloten bij de Bond van Zondagscholen van de Gereformeerde Gemeenten. Wanneer een kind 5 jaar geworden is, krijgt het van de juffen van de eerste groep een uitnodiging om op de zondagschool te komen. Als een kind, bijvoorbeeld door verhuizing, op oudere leeftijd in de gemeente komt, krijgt het ook een uitnodiging. De kinderen nemen afscheid van de zondagschool tijdens de kerstfeestviering in het schooljaar dat ze afscheid nemen van de basisschool.

De kinderen zijn verdeeld over vijf groepen, die drie leidinggevenden hebben. Daarvan zijn er steeds twee aanwezig, de derde is dan vrij. Een uitzondering is de oudste groep. Daar zijn vier leidinggevenden, waarvan er 's zondags drie aanwezig zijn. Omdat er naar gestreefd wordt om het aantal kinderen per groep ongeveer gelijk te houden, zijn er geen strakke leeftijdsgrenzen per groep, dit zal elk jaar anders zijn. In de groepen 2 t/m 5 zitten tussen de 20 en de 30 kinderen per groep. Groep 1 is meestal kleiner, omdat dit een ‘groeigroep’ is.

Na de Kerst als de oudste groep afscheid heeft genomen, gaat deze groep tot de zomervakantie verder met Bijbelstudie op dinsdagavond in een zaal van de kerk. De Bijbelstudie wordt geleid door drie leidinggevenden. De kinderen die afscheid hebben genomen van de zondagsschool krijgen bij het afscheid een uitnodiging voor de Bijbelstudie.

In het jaar 2018/2019 is de indeling als volgt:

Groep  Leeftijd  Leidinggevenden
1         5-6        Anita Buitenhuis, Arianne Huijser, Eline Wildemans ~ Zaal 2
2         6-7        Judith Dijkstra, Anita Oudenaarden, Peter Verhey ~ Zaal 1
3         7-9        Jolanda Biemond, Peter van der Glas, Annemieke Hoogendijk ~ Dependance
4         9-11      Cees Corbijn, Dick Donker, Anna Oudenaarden ~ Dependance
5         11-12    Jan-Floren de Bruijn, Jannie Butijn, Hans van der Hoek, Christiaan Oudenaarden ~ Bibliotheek
 
Welke groep in welke ruimte zit, kan per jaar verschillen. Het zondagschooljaar loopt van Kerst tot Kerst. De eerste zondag na de kerstfeestviering zijn de kinderen vrij, evenals de eerste zondag van andere schoolvakanties. In de zomer wordt er 12 weken vakantie gehouden, incl. de schoolvakantie. ‘Vrije’ zondagen en de zomervakantie worden aangekondigd in ‘De Schakel’. Wanneer er op zondag Heilig Avondmaal gehouden wordt, is er die dag ook geen zondagschool.

Met Kerst is er een kerstbijeenkomst met ouders en andere belangstellenden. De kinderen mogen een boek uitzoeken, wat zij na de kerstfeestviering krijgen. De kinderen die met Kerstfeest afscheid nemen van de zondagsschool krijgen bij hun afscheid een Bijbels dagboek mee. De kinderen die in groep 3 van de basisschool zitten krijgen met Kerst geen boek, maar een Bijbel met Psalmen.

In de even jaren wordt er met de kinderen een Paasbijeenkomst gehouden, in de oneven jaren een Pinksterbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn met alleen de kinderen en de leidinggevenden. Gezamenlijk met de scholen in Bodegraven houden we elk jaar Scholenzondag. Dit is meestal de laatste zondag van januari. Het Bijbelse thema waar de scholen die week bij stil hebben gestaan, staat dan ook centraal op de zondagsschool. Dit geldt ook voor de versjes die geleerd zijn. De samenkomst wordt dan ook gehouden in de kerkzaal waarbij de ouders van harte welkom zijn.

Gezamelijk met de scholen houden we elk jaar scholenzondag, dit is meestal de laatste zondag van januari. Het Bijbelse thema waar de scholen die week bij stil hebben gestaan, staat dan ook centraal op de zondagschool. Dit geldt ook voor de versjes die geleerd zijn. De samenkomst wordt dan ook gehouden in de kerkzaal waarbij de ouders van harte welkom zijn.

Als voorzitter van de zondagschool is de heer P.G.P. Bac door de kerkenraad aangesteld. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Anita Oudenaarden (secretaresse), email: anita.oudenaarden@kliksafe.nl.

 

Implemented by GJdeBruijn